НОВИНИ

НОВИНИ З ФРОНТУ: обстановка на сьогодні, – 24 липня 2022

151 доба війни росії проти України

Центр – WEBSITE: https://mediarnbo.org

Центр – TELEGRAM: https://t.me/mediarnbo

Центр – FACEBOOK: https://www.facebook.com/mediarnbo

Центр – YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCJNNRButA6p0EU-T2GjoHAQ/videos

Слава Україні!
 
Розпочалася сто п’ятдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
 
На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати визначені завдання з посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.
 
На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли у районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля і Грабовське на Сумщині. Крім того, періодично веде повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
 
На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Леб’яже, Коробочкине, Дергачі, Перемога та інших.
 
На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії, зокрема, райони Чепіля, Богородичного та Адамівки.
 
На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. Також окупанти задіяли БпЛА.
 
На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших. Задіяв штурмову та армійську авіацію. З різних напрямків ворог вів штурмові дії з метою встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Українські воїни знову відкинули окупантів назад.
 
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших. Ворожий БпЛА діяв біля Малої Токмачки та Новодарівки. На окремих ділянках окупанти намагаються удосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.
 
На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру біля Червоної Долини, Киселівки, Тернівки, Добрянки, Олександрівки, Кобзарців, Лепетихи та інших.
 
Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.
 
Віримо у Збройні Сили України!
 
Разом переможемо!
 
 
Відео – речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун:
 
 

ENGLISH VERSION: The operational update regarding the #russian_invasion on July 24, 2022

 
Glory to Ukraine! The one hundred fifty first (150) day of the heroic resistance of the Ukrainian people to a russian military invasion continues.
 
The situation has not undergone any significant changes in the Volyn and Polissya directions. The units of the armed forces of the republic of belarus continue to carry out certain tasks to strengthen security in the border areas of the Brest and Gomel regions.
 
On the Siversky direction, the enemy shelled the areas of the settlements of Hai in the Chernihiv oblast and Hudove, Yastrubyne, Bilopillia and Hrabovske in the Sumy oblast. In addition, it periodically conducts aerial reconnaissance of the positions of the defense forces in the border areas of Chernihiv and Sumy onlasts.
In the Kharkiv direction, the enemy carried out fire damage from barrel and rocket artillery in the areas of Pytomnyk, Petrivka, Novomykolaivka, Stary Saltiv, Blahodatne, Prudyanka, Lisne, Lebyazhe, Korobochkyne, Derhachi, Peremoha and other settlements.
 
In the Slovyansk direction, the enemy shelled with artillery, in particular, the areas of Chepil, Bohorodychne, and Adamivka.
 
In the Kramatorsk direction, shelling was recorded near Starodubivka, Dronivka, Piskunivka, Siversk, Spirne and Ivano-Daryivka. The occupiers also used the UAV system.
 
In the direction of Bakhmut, the enemy is conducting combat operations with the aim of creating conditions for an offensive on Bakhmut and taking over the territory of the Vuhleghirska TPP. He carried out shelling of military and civilian infrastructure in the areas of Zaitseve, Vershyna, Berestove, Shumy, Bakhmut, New York, Bakhmutske, Pokrovske, Novoluhanske, Vesele and other settlements. Used attack and army aviation.
 
From different directions, the enemy carried out assaults with the aim of establishing control over the territory of the Vuhlehirska TPP. Ukrainian soldiers pushed the invaders back again.
 
On the Avdiivka, Novopavlivka, and Zaporizhzhia directions, systematic shelling was recorded in the areas of the settlements of Zolota Nyva, Vuhledar, Vesele, Avdiivka, Krasnohorivka, and many others. Enemy UAV operated near Malaya Tokmachka and Novodarivka. In some areas, the occupiers are trying to improve the engineering equipment of defensive lines and positions.
 
In the South Buh direction, the enemy is concentrating its main efforts on maintaining the occupied positions. Shelled civilian and military infrastructure near Chervona Dolyna, Kyselivka, Ternivka, Dobryanka, Oleksandrivka, Kobzartsi, Lepetykha and others.
 
Our rocket-artillery and aviation units continue to hit the enemy’s strongholds, concentration points and warehouses in the designated directions.
 
We believe in the Armed Forces of Ukraine!
 
Together to victory!
 
Glory to Ukraine!