НОВИНИ

НОВИНИ З ФРОНТУ: обстановка на сьогодні, – 17 липня 2022

144 доба війни росії проти України

Центр – WEBSITE: https://mediarnbo.org

Центр – TELEGRAM: https://t.me/mediarnbo

Центр – FACEBOOK: https://www.facebook.com/mediarnbo

Центр – YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCJNNRButA6p0EU-T2GjoHAQ/videos

Слава Україні!
 
Розпочалася сто сорок четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
 
На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати визначені завдання. За наявною інформацією у прикордонних районах Брестської області діє обмеження на відвідування лісу місцевим населенням.
 
На Сіверському напрямку без особливих змін. Ворог завдав авіаудару поблизу Есмані Сумської області. Крім того, періодично здійснює повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій наших військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
 
На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Обстрілював райони населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”.
 
На Слов’янському напрямку із ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки, Райгородка та інших. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Дар’ївка, успіху не мав. Намагався просунутись в напрямку Верхньокам’янки. Отримав рішучу відсіч, зазнав втрат та відійшов. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня неподалік Званівки, Федорівки і Серебрянки.
 
На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наші позиції в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль та території Вуглегірської ТЕС. Українські воїни грамотно відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки. Також окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.
 
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли позицій наших військ по лінії зіткнення. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Кам’янки, Щербаків та Малих Щербаків.
 
На Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та інших. Ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаєву. Зберігатися загроза повторення таких дій ворога у регіоні.
 
Для виявлення змін у положенні наших військ та корегування вогню окупанти вели повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного та тактичного рівнів. Противник продовжує інженерне обладнання позицій.
 
У зв’язку зі значними втратами особовий склад більшості підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Особливо це розповсюджено серед окупантів, які мали безпосередній вогневий контакт з українськими воїнами.
 
Віримо у Збройні Сили України!
 
Разом переможемо!
 
 
Відео – речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун:
 
 

ENGLISH VERSION: The operational update regarding the #russian_invasion on July 17, 2022

 
Glory to Ukraine! The one hundred forty fourth (144) day of the heroic resistance of the Ukrainian people to a russian military invasion continues.
 
In the Volyn and Polissya directions, units of the Armed Forces of the republic of belarus continue to perform the specified tasks. According to available information, there is a restriction on visiting the forest by the local population in the border areas of the Brest region.
 
There are no significant changes in the Siversky direction. The enemy carried out an airstrike near Esmani, Sumy oblast. In addition, it periodically carries out aerial reconnaissance and artillery shelling of the positions of our troops in the border areas of Chernihiv and Sumy oblast.
 
In the Kharkiv direction, the enemy is trying to hold the occupied lines. He shelled the areas of the settlements of Petrivka, Rydne, Sosnivka, Slatine, Pryshyb, Ruski Tyshki, Pytomnyk, Verkhniy Saltiv and others. Conducted aerial reconnaissance of the “Orlan-10” UAV.
 
In the Slovyansk direction, the enemy shelled civil and military infrastructure near Zakitny, Hryhorivka, Tetyanivka, Zvanivka, Minkivka, Raigorodka and others with barrel and jet artillery. He led assaults in the area of ​​Ivano-Daryivka, but was unsuccessful. Tried to advance in the direction of Verkhnokamyanka. He was decisively repulsed, suffered losses and withdrew. Conducted aerial reconnaissance of operational-tactical level UAVs near Zvanivka, Fedorivka, and Serebryanka.
 
In the direction of Bakhmut, the enemy fired at our positions in the areas of the settlements of Novoluhanske, Berestove, Bilorohovka, Vershyna, Vyimka, Sukha Balka, Oleksandropil and the territory of the Vuhlehirska TPP. Ukrainian soldiers competently repelled another reconnaissance attempt with a battle near Berestove and Bilohorivka. The occupiers also launched missile and air strikes near Soledar, Pokrovske and Svitlodarsk.
 
In the Avdiyiv, Kurakhiv, Novopavliv and Zaporizhzhia directions, systematic shelling of the positions of our troops along the contact line continues. The occupiers launched airstrikes near Kamianka, Shcherbaki and Mali Shcherbaki.
 
Shelling was recorded in the areas of Novovorontsovka, Kobzartsi, Blahodatne, Bila Krynytsia, Trudolyubivka, Novohryhorivka, Olenivka, Prybuzke, Oleksandrivka, Lupareve and others in the South Buh direction. The enemy launched rocket attacks on the city of Mykolaiv. The threat of repetition of such actions by the enemy in the region remains.
 
In order to identify changes in the position of our troops and adjust fire, the occupiers conducted aerial reconnaissance by UAVs of operational-tactical and tactical levels. The enemy continues the engineering equipment of the positions.
 
Due to significant losses, the personnel of most units of the occupying forces have a very low level of morale and psychological state and are looking for an opportunity to avoid further participation in hostilities. This is especially common among the occupiers who had direct fire contact with Ukrainian soldiers.
 
We believe in the Armed Forces of Ukraine!
 
Together to victory!
 
Glory to Ukraine!