НОВИНИ

НОВИНИ З ФРОНТУ: обстановка на сьогодні, – 07 липня 2022

134 доба війни росії проти України

Центр – WEBSITE: https://mediarnbo.org

Центр – TELEGRAM: https://t.me/mediarnbo

Центр – FACEBOOK: https://www.facebook.com/mediarnbo

Центр – YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCJNNRButA6p0EU-T2GjoHAQ/videos

Розпочалася сто тридцять четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
 
На Волинському та Поліському напрямках змін в стані та діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь не відзначено.
 
На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання противника не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони, ворог утримує окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей.
Противник здійснював артилерійські обстріли та завдавав авіаційних ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Вовківка, Миропілля, Кіндратівка та Есмань Сумської області.
 
На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утримані зайнятих рубежів, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії. Здійснював вогневий вплив із артилерії в районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка. Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи.
 
На Слов’янському напрямку противник намагається вести штурмові дії. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль.
 
Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи.
 
На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки. Намагаючись порушити роботу системи управління та зв’язку Сил оборони ворог активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.
 
На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із ствольної артилерії райони Івано-Дар’ївки, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаційного удару неподалік Спірного.
 
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їх дій.
 
На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне.
В районі Добрянки наші воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що послідував за цим.
 
В акваторії Чорного та Азовського морів противник утримує у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України чотири носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.
 
Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.
 
Віримо у Збройні Сили!
 
Разом переможемо!
 
Слава Україні!
 
 
Відео – речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун:
 

ENGLISH VERSION: The operational update regarding the #russian_invasion on July 07, 2022

The one hundred thirty fourth (134) day of the heroic resistance of the Ukrainian people to a russian military invasion continues.
 
No changes in the condition and activity of units of the armed forces of the republic of belarus were noted in the Volyn and Polissya directions.
 
No signs of the creation of an enemy offensive group were found in the Siversky direction. In order to demonstrate the presence and constrain the actions of the units of the Defense Forces, the enemy keeps separate units of the Western Military District in the border areas of the Bryansk and Kursk regions.
The enemy carried out artillery shelling and carried out airstrikes by army helicopters in the areas of Vovkivka, Myropillya, Kindrativka and Esman settlements of the Sumy oblast.
 
In the Kharkiv direction, the enemy is concentrating its efforts on holding the occupied lines, and is trying to conduct assaults on certain sections of the contact line. It carried out artillery fire in the areas of the settlements of Slatyne, Mala Danylivka, Ruski Tyshki, Vesele, Kutuzivka, Pryshyb and Husarivka. Near Shestakovo, the occupiers remotely mined roads.
 
In the Slovyansk direction, the enemy is trying to conduct an assault. The areas of Dolyna, Kurulka, Mazanivka, Bohorodychne, Adamivka, and Chepil settlements were shelled with barrel artillery and multiple rocket systems.
 
The enemy is trying to overcome the resistance of our troops and establish complete control over the Luhansk region. It moves the units.
 
In the Kramatorsk direction, the enemy shelled the areas of Kryva Luka, Kuzmynivka, and Hryhorivka with barrel and jet artillery. In an attempt to disrupt the operation of the control and communication system of the Defense Forces, the enemy is actively using radio-electronic warfare complexes.
 
In the Bakhmut direction, the occupiers shelled the areas of Ivano-Daryivka, Semyhirya, and Vugleghirska TPP with barrel artillery. An air strike was carried out near Spirne. In the Avdiyivka, Kurakhivka, Novopavlivka, and Zaporizhzhia directions, the enemy is conducting a systematic fire attack on the positions of the units of the Defense Forces in order to constrain their actions.
 
In the South Buh direction, the enemy concentrated efforts to prevent the advance of units of the Defense Forces of Ukraine. Conducted shelling from mortars, tanks, barrel and rocket artillery in the areas of Lymany, Posad-Pokrovske, Prybuzke, Myrne, Kotlyareve and Blagodatne settlements.
 
In the Dobryanka region, our soldiers almost completely destroyed the enemy’s sabotage and reconnaissance group and successfully repelled the enemy assault that followed it.
 
In the waters of the Black and Azov seas, the enemy keeps four “Calibre” sea-based cruise missile carriers in readiness for launching missile strikes on infrastructure facilities on the territory of Ukraine.
 
Our rocket-artillery and aviation units continue to hit the enemy’s strongholds, concentration points and warehouses in the designated directions.
 
We believe in the Armed Forces of Ukraine!
 
Together to victory!
 
Glory to Ukraine!