НОВИНИ

НОВИНИ З ФРОНТУ: обстановка на сьогодні, – 02 липня 2022

129 доба війни росії проти України

Центр – WEBSITE: https://mediarnbo.org

Центр – TELEGRAM: https://t.me/mediarnbo

Центр – FACEBOOK: https://www.facebook.com/mediarnbo

Центр – YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCJNNRButA6p0EU-T2GjoHAQ/videos

Розпочалася сто двадцять дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
 
На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, в збройних силах республіки білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року (попередні терміни 22 червня – 1 липня 2022 року). У рамках проведення зазначених заходів, через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток. Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни.
 
На Сіверському напрямку з метою прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу та підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
 
З метою порушення системи управління та зв’язку підрозділів Сил оборони ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби у районах населених пунктів, що розташовані поблизу державного кордону на території Бєлгородської області.
 
На Харківському напрямку підрозділи противника зосереджують зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущення їх подальшого просування. З метою повернення втрачених позицій ворог веде штурмові дії на напрямку Кочубеївка – Дементіївка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Руська Лозова, Хрестище, Перемога, Дементіївка, Верхній Салтів, Молодова, Старий Салтів, Коробочкіне, Замулівка, Велика Бабка, Волобуївка та Малинівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхного Салтова, Прудянки та Мосьпанового.
 
На Слов’янському напрямку ворог веде оборонні бої. Також штурмував Богородичне, успіху не мав. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам’янка, Гусарівка та Криничне. Противник намагається вдосконалити систему логістичного забезпечення на зазначеному напрямку.
 
На Краматорському напрямку обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Білогорівки, Маяків та Донецького, а на Лисичанському – Золотарівки і Верхньокам’янського. В напрямку останнього вів наступ, успіху не мав, відійшов.
 
На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Вершини, Бахмута та Спірного. Також ворог завдав авіаударів в районі населеного пункту Вершина.
 
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали із артилерії різних калібрівв райони населених пунктів Шуми, Нью-Йорк, Залізне, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів та Залізничне. Ворожі авіаційні удари зафіксовано поблизу Новобахмутівки та Авдіївки.
 
На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли неподалік Партизанського, Кобзарців, Прибузького, Таврійського, Степової Долини, Посад-Покровського, Трудолюбівки, Миколаївки, Потьомкиного та Лупаревого.
 
У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту російської федерації продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій України та ведення розвідки. У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує два носії високоточної зброї.
 
Винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна – небезуспішно надає вогневу підтримку нашим підрозділам у визначених операційних районах.
 
Російські окупанти та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив.
 
Разом переможемо!
 
Слава Україні!
 
 
Відео – речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун:
ENGLISH VERSION | АНГЛІЙСЬКА ВЕРСІЯ
The operational update regarding the #russian_invasion on 06.00 on July 02, 2022.
Video (Spokesman for the General Staff of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Shtupun) – https://www.youtube.com/watch?v=ZB-yBDdrK3w
The one hundred twenty nineth (129) day of the heroic resistance of the Ukrainian people to a russian military invasion continues.
In the Volyn and Polissya directions, according to available information, the terms of mobilization training in the Armed Forces of the republic of belarus have been extended until July 9 of this year (the previous terms were June 22 – July 1, 2022). As part of the above-mentioned measures, summonses are being served through the military commissariats of the Gomel region. In addition, doctors have been notified of a ban on travelling outside the country.
In the Siversky direction, in order to cover the russian-Ukrainian border in the Bryansk and Kursk regions, the enemy continues to hold up to three battalion tactical groups from the 1st Tank Army, the 20th Combined Arms Army of the Western Military District and units of airborne troops. The aggressor carried out artillery fire damage to the positions of the Defense Forces in the border areas of Sumy and Chernihiv oblasts.
In order to disrupt the system of control and communication of units of the Defense Forces, the enemy is using radio-electronic warfare complexes in the areas of settlements located near the state border in the territory of the Belgorod region.
In the Kharkiv direction, enemy units are concentrating their efforts on restraining the actions of our troops and preventing their further advance. In order to regain lost positions, the enemy is conducting assaults in the direction of Kochubeyivka – Dementiyivka. It carried out artillery shelling in the areas of the settlements of Zolochiv, Ruska Lozova, Khrestyshche, Peremoha, Dementiivka, Verkhnii Saltiv, Molodova, Stariy Saltiv, Korobochkine, Zamulivka, Velyka Babka, Volobuyivka, and Malinivka. Carried out airstrikes near Verkhny Saltiv, Prudyanka, and Mospanove.
In the Slovyansk direction, the enemy is fighting defensive battles. It also stormed Bohorodychne, without success. The areas of Dolyna, Dibrivne, Kurulka, Mazanivka, Bohorodychne, Krasnopillya, Adamivka, Sukha Kamianka, Husarivka and Krynychne settlements were shelled with artillery.
The enemy is trying to improve the system of logistical support in the specified direction.
In the Kramatorsk direction, the areas of Bilohorivka, Mayaky, and Donetsk were shelled with barrel and rocket artillery, and in the Lysychansk region, Zolotarivka and Verkhnyokamyansk were fired. It led an offensive in the direction of the latter, had no success, withdrew.
In the direction of Bakhmut, shelling from mortars, barrel and rocket artillery was recorded near Vershyna, Bakhmut and Spirne. The enemy also carried out airstrikes in the area of ​​Vershyna settlement.
In the Avdiiv, Kurakhiv, Novopavliv, and Zaporizhzhia directions, the occupiers fired artillery of various calibers into the areas of Shumy, New York, Zalizne, Avdiivka, Krasnohorivka, Novomykhailivka, Maryinka, Pavlivka, Vuhledar, Zolota Nyva, Shevchenko, Novodanylivka, Orihiv, and Zaliznychne settlements. Enemy airstrikes were recorded near Novobakhmutivka and Avdiivka.
In the Pivdenny Buh direction, the enemy is concentrating its efforts on holding the occupied borders and preventing the advancement of units of the Defense Forces of Ukraine. Conducted shelling in the vicinity of Partyzanske, Kobzartsi, Prybuzke, Tavriyske, Stepova Dolyna, Posad-Pokrovske, Trudolyubivka, Mykolaivka, Potemkyn, and Lupareve.
In the north-western part of the Black Sea, the ship group of the Black Sea Fleet of the russian federation continues to perform the task of blocking Ukraine’s maritime communications and conducting reconnaissance. In readiness for missile strikes on objects on the territory of Ukraine, the enemy keeps two carriers of high-precision weapons.
The fighter aircraft of the Air Force continues to patrol the airspace of Ukraine, and the strike aircraft provides fire support to our units in designated operational areas without fail.
russian occupiers and their henchmen are afraid of the resistance of the local population, which is growing in particular in the Kherson region. The leadership of the invaders moves around with a lot of security, in armored cars and body armor. Local residents continue to put up total resistance.
 
We believe in the Armed Forces of Ukraine!
 
Together to victory!
 
Glory to Ukraine!