НОВИНИ

НОВИНИ З ФРОНТУ: обстановка на сьогодні, – 26 червня 2022

123 доба війни росії проти України

Центр – WEBSITE: https://mediarnbo.org

Центр – TELEGRAM: https://t.me/mediarnbo

Центр – FACEBOOK: https://www.facebook.com/mediarnbo

Центр – YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCJNNRButA6p0EU-T2GjoHAQ/videos

Розпочалася сто двадцять третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
 
Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України.
 
На Волинському та Поліському напрямках ситуація щодо діяльності збройних сил республіки білорусь змін не зазнала. Зберігається загроза застосування ракетного озброєння з території та повітряного простору цієї країни.
 
На Сіверському напрямку агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
 
На Харківському напрямку противник продовжує ведення оборонних дій. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Уди, Харків, Базаліївка, Руські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів, Кутузівка, Рубіжне, Дементіївка, Чепіль, Світличне, Коробочкіне, Іванівка, Шестакове та Печеніги.
 
На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на веденні наступу в напрямках населених пунктів Довгеньке та Мазанівка. Здійснив вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Хрестище, Дібрівне, Богородичне, Новопавлівка, Адамівка, Грушуваха, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівка, Веселе та Курулька.
 
На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на Лисичанському напрямку та спробах оточення підрозділів Сил оборони в районі Лисичанська.
 
Здійснював обстріли неподалік Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам’янки, Виїмки, Верхньокам’янського і Золотарівки. Завдав авіаційного удару парою Су-25 в районі населеного пункту Біла Гора.
 
На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснював вогневе ураження із ствольної артилерії в районах населених пунктів Маяки, Пискунівка, Сіверськ.
 
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках веде бойові дії та здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування наших військ та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки.
 
Здійснював обстріли із танків та ствольної артилерії в районах населених пунктів Керамік, Красногорівка, Сєверне, Водяне, Опитне, Уманське, Тоненьке, Карлівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Новосілка, Велика Новосілка, Володимірівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новопіль, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе та Малинівка.
 
На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та здійснює вогневий вплив на наші підрозділи з метою недопущення перегрупування військ. Наша авіація, на відповідних ділянках, завдавала ударів по скупченнях ворога. Втрати окупантів уточнюються.
 
В Акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.
 
Наші підрозділи продовжують успішне виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках.
 
Віримо у Збройні Сили України!
 
Разом переможемо!
 
Слава Україні!
 
 
Відео: речник Генерального штабу Збройних Сил України Олександр Штупун –

ENGLISH VERSION: The operational update regarding the #russian_invasion on June 26, 2022

Video (Spokesman for the General Staff of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Shtupun) – https://www.youtube.com/watch?v=o8li0NIAuJM
 
The one hundred twenty third (123) day of the heroic resistance of the Ukrainian people to a russian military invasion continues.
 
russian occupiers continue to launch missile strikes on military and critical civilian infrastructure in Ukraine.
 
In the Volyn and Polissya areas, the situation regarding the activities of the armed forces of the republic of belarus has not changed. The threat of using missile weapons from the territory and airspace of this country remains.
 
In the Siversky direction, the aggressor fired artillery at the positions of the Defense Forces in the border areas of Sumy and Chernihiv oblasts.
 
In the Kharkiv direction, the enemy continues to conduct defensive operations. It carried out artillery shelling in the areas of the settlements of Udy, Kharkiv, Bazaliyivka, Ruski Tyshky, Stary Saltiv, Verkhniy Saltiv, Kutuzivka, Rubizhne, Dementiyivka, Chepil, Svitlychne, Korobochkine, Ivanivka, Shestakove and Pechenihy.
 
In the Slovyansk direction, the enemy concentrated its main efforts on conducting an offensive in the directions of the settlements of Dovhenke and Mazanivka. It fired from artillery and rocket-propelled grenade launchers in the areas of Nova Dmytrivka, Khrestyshche, Dibrivne, Bohorodychne, Novopavlivka, Adamivka, Hrushuvakha, Vernopillya, Krasnopillya, Mazanivka, Vesele and Kurulka.
 
In the Donetsk direction, the enemy’s main efforts are focused on the Lysychansk direction and attempts to encircle units of the Defense Forces in the Lysychansk area.
 
It carried out shelling near Vovchoyarivka, Loskutivka, Bila Hora, Verkhnokamyanka, Vyimka, Verkhnokamyansky and Zolotarivka. Inflicted an air strike by a pair of Su-25s near the village of Bila Hora.
The enemy did not take active action in the Kramatorsk direction. It carried out fire damage from artillery in the areas of Mayaki, Pyskunivka, and Siversk.
 
In the Avdiivka, Kurakhiv, Novopavliv and Zaporizhzhia directions, it is conducting hostilities and carrying out systematic fire action in order to restrain our troops and prevent them from being transferred to threatening directions.
 
It carried out shelling from tanks and artillery in the areas of the settlements of Keramik, Krasnohorivka, Sievierne, Vodiane, Opytne, Umanske, Tonenke, Karlivka, Novomykhailivka, Maryinka, Paraskoviivka, Pavlivka, Shevchenko, Prechystivka, Zolota Nyva, Novosilka , Volodymyrivka, Huliaipilske, Bilogirya, Novopil, Chervone, Zelene Pole, Huliaipole and Malynivka.
 
In the South Buh direction, the enemy is concentrating its main efforts on maintaining the occupied frontiers and exerting fire on our units in order to prevent the regrouping of troops. Our aircraft, in the relevant areas, struck at enemy clusters. The losses of the occupiers are being clarified.
 
In the Black and Azov Seas, the main efforts of the enemy ship group are focused on blocking civilian shipping in the northwestern part of the Black Sea. Two carriers of naval cruise missiles of the “Caliber” type are ready for the use of missile weapons in the Black Sea.
 
Our units continue to successfully perform missile and artillery fire missions in certain areas.
 
We believe in the Armed Forces of Ukraine!
 
Together to victory!
 
Glory to Ukraine!