НОВИНИ

НОВИНИ З ФРОНТУ: обстановка на сьогодні, – 04 червня 2022

101 доба війни росії проти України

Центр – WEBSITE: https://mediarnbo.org

Центр – TELEGRAM: https://t.me/mediarnbo

Центр – FACEBOOK: https://www.facebook.com/mediarnbo

Центр – YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCJNNRButA6p0EU-T2GjoHAQ/videos

 
Розпочалася сто перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
 
Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.
 
На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
 
На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. З метою посилення визначених ділянок кордону та сковування дій наших військ ворог продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей.
 
На Слобожанському напрямку тривають бойові дії. У напрямку населеного пункту Шипувате відзначено переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку здійснюється евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки (до 100 одиниць).
 
На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Продовжується інтенсивний вогневий вплив на підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Глибоке, Руські Тишки, Старий Салтів та Черкаські Тишки. Ворог завдав ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури в районі населеного пункту Мохнач.
 
На Слов’янському напрямку, з метою зниження бойового потенціалу наших військ, противник здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Грушуваха, Тетянівка та Дібрівне. Проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав. Вів безуспішний наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, зазнав втрат.
 
На Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції наших військ уздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію.
 
Основні зусилля зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, у місті тривають бої.
 
Окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мали.
На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, ворог веде наступ, успіху не має, за результатами вогневого ураження від українських підрозділів, відійшов.
 
На Авдіївському та Курахівському напрямках противник веде сковуючі та відволікаючі дії.
На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.
 
Темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу і низьким морально-психологічним станом.
На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону та намагається здійснювати вогневе ураження наших підрозділів.
 
Загарбники бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво окупантів пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив.
 
На Бессарабському напрямку, а також у Чорноморській та Азовській морських операційних зонах ситуація без суттєвих змін.
 
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.
 
За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено один танк, одну артилерійську систему, шість бойових броньованих машин, два спеціальні броньовані автомобілі та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету, тактичний розвідувальний БПлА “Елерон” та два БПлА типу “Орлан-10”.
 
Разом переможемо!
 
Слава Україні!
 
 
Відео (речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун):
 

АНГЛІЙСЬКА ВЕРСІЯ: The operational update regarding the #russian_invasion on June 4, 2022.

The one hundred and first (101) day of the heroic resistance of the Ukrainian people to a russian military invasion continues.
 
russian occupiers have not stopped offensive operations in the Eastern Operational Zone and continue to launch missile and air strikes on military and civilian infrastructure in Ukraine.
 
The situation in the Volyn and Polissya areas has not changed significantly.
 
The enemy did not take active action in the Sicersky direction. In order to strengthen certain areas of the border and restrain the actions of our troops, the enemy continues to hold units of the armed forces of the Russian Federation in the border areas of Bryansk and Kursk regions.
 
Fighting continues in the Slobozhansky direction. In the direction of the settlement of Shipuvate the movement of a column of equipment with fuel and ammunition was noted. In the opposite direction, the evacuation of damaged weapons and military equipment (up to 100 units) is carried out.
 
In the Kharkiv direction, the main efforts of the occupiers are focused on maintaining the occupied borders. Intense fire continues on the units of the Defense Forces in the areas of the settlements of Hlyboke, Ruski Tyshky, Staryi Saltiv and Cherkasy Tyshky. The enemy fired a missile at a transport infrastructure facility near the town of Mokhnach.
 
In the Slovyansk direction, in order to reduce the combat potential of our troops, the enemy carried out artillery shelling of the settlements of Hrushuvakha, Tetyanivka and Dibrivne. He carried out assault operations in the direction of the settlement of Bogorodychne, had no success. He led an unsuccessful offensive in the direction of the village of Vernopilla, suffered casualties.
 
In the Donetsk direction, the enemy fires at the positions of our troops along the entire line of contact with mortars, barrel and jet artillery. Uses operational-tactical and army aviation.
 
The main efforts are focused on the Siverodonetsk and Bakhmut areas.
 
With the support of artillery, the enemy is storming the town of Siverodonetsk, strengthened the group at the expense of the mobilization reserve of the 2nd Army Corps, fighting continues in the city.
The occupiers launched an offensive in the direction of the village of Ustynivka, but were unsuccessful.
 
In the Bakhmut direction, with the support of artillery, the enemy is advancing, has no success, according to the results of the fire damage from Ukrainian units, retreated.
 
In the Avdiivka and Kurakhiv directions, the enemy is conducting restraining and distracting actions.
In the Lyman direction, near the settlement of the Stary Caravan, the occupiers are trying to take control of the left bank of the river Siversky Donets.
 
The rate of advance of enemy units during hostilities in the Donetsk direction is low, due to the physical exhaustion of personnel and low moral and psychological condition.
 
In the South Buh direction, the enemy is conducting a positional defense and trying to carry out fire damage to our units.
 
The invaders are afraid of the resistance of the local population, which is growing in particular in the Kherson oblast. The leadership of the occupiers moves with a lot of security, in bulletproof vests, in armored vehicles. Locals continue to put up total resistance.
 
The situation in the Bessarabian direction, as well as in the Black Sea and Azov maritime operational zones has not changed significantly.
 
Three carriers of naval-based cruise missiles of the “Caliber” type are ready for the use of missile weapons in the Black Sea.
 
In the past 24hrs, nine enemy attacks have been repulsed in Donetsk and Luhansk, one tank, one artillery system, six armored combat vehicles, two special armored vehicles and three units of motor vehicles have been destroyed. Air defense units shot down a cruise missile, a tactical reconnaissance UAV “Eleron” and two UAV type “Orlan-10”.
 
We believe in the Armed Forces of Ukraine!
 
Together to victory!
 
Glory to Ukraine!