НОВИНИ

НОВИНИ З ФРОНТУ: обстановка на сьогодні, – 23 травня 2022

89 доба війни росії проти України

Центр – WEBSITE: https://mediarnbo.org

Центр – TELEGRAM: https://t.me/mediarnbo

Центр – FACEBOOK: https://www.facebook.com/mediarnbo

Центр – YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCJNNRButA6p0EU-T2GjoHAQ/videos

Розпочалась вісімдесят дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
 
Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по території нашої Держави. Збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій.
 
На Волинському та Поліському напрямках збройні сили республіки білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території республіки білорусь залишилась.
 
На Сіверському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.
 
На Слобожанському напрямку ворог, силами підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту, веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів на Харківському напрямку. Посилюючи поліцейсько-адміністративний режим, підрозділи противника встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди на під’їзних шляхах та безпосередньо поряд з населеними пунктами Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп’янськ.
 
Силами окремих підрозділів Західного військового округу, 11-го армійського корпусу балтійського флоту, Східного та Центрального військових округів, ворог здійснює підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Здійснив спробу наступальних дій в районі населеного пункту Довгеньке. Цей наступ відбито підрозділами Сил оборони, ворог зазнав втрат і відступив.
 
На Донецькому напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.
 
На Лиманському напрямку активних бойових дій не вів. Окупанти обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва.
 
На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки.
 
На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник вів бойові дії в районі Олександропілля. За результатами вогневого ураження Силами оборони зазнав втрат та відступив. Вів наступ в районах Липового та Трипілля, успіху не має.
 
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.
 
На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Обстрілював позиції Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії.
 
На Бессарабському напрямку на території Придністровського регіону республіки Молдова значних переміщень особового складу та техніки не фіксується.
 
За результатами втрат в ході бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну. Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки використовується техніка, що була уражена та відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах.
 
За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оброни на зазначених напрямках збили один БпЛА типу “Орлан-10” та ворожий літак Су-25.
 
Авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили чотири ворожі крилаті ракети.
 
Віримо у Збройні Сили України!
 
Разом переможемо!
 
Слава Україні!
 
 
Відео (речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун):
 
 

ENGLISH VERSION: The operational update regarding the #russian_invasion on May 23, 2022

The eighty-ninth day of the heroic resistance of the Ukrainian people to a russian military invasion continues.
 
russian enemy continues to launch missile and air strikes on the territory of Ukraine. Increased the intensity of the use of aircraft to destroy the critical infrastructure of settlements in the area of ​​active hostilities.
 
In the Volyn and Polissya directions, the armed forces of the republic of belarus are conducting intensive reconnaissance, and additional units are being deployed in the border areas of the Gomel region. The threat of air and missile strikes from the territory of the republic of belarus remained.
 
The situation in the Siversky direction has not changed significantly.
 
In the Slobozhansky direction russian enemy, by forces of divisions 6th Combined Arms Army of the Western Military District and the Baltic Fleet, is fighting to maintain the previously occupied frontiers in the Kharkiv direction. Strengthening the police-administrative regime, enemy units set up checkpoints and fortifications on access roads and directly near the settlements of Velykyi Burluk, Kapitolivka, Mykhailivka, Levkivka, Zabavne and Kupyansk.
 
With the help of separate units of the Western Military District, the 11th Army Corps of the Baltic Fleet, the Eastern and Central Military Districts, russian enemy is preparing to resume the offensive in the Slovyansk direction. It attempted offensive operations in the area of ​​Dovhenke. This offensive was repulsed by units of the Defense Forces, russian enemy suffered losses and retreated.
 
In the Donetsk direction, russian enemy does not stop trying to break through the defenses of Ukrainian troops and reach the administrative borders of Luhansk oblast.
 
It did not conduct active hostilities in the Lyman direction. The occupiers fired on the infrastructure in the areas of the settlements of Lyman, Ozerne and Dibrova.
 
In the Siverodonetsk direction, russian enemy concentrated its efforts in the direction of the settlement of Siverodonetsk. It conducted assault operations in the Toshkivka area.
 
In the Bakhmut direction, with the support of artillery, russian enemy fought in the area of ​​Alexandropil. As a result of the fire defeat by the Defense Forces, russian enemy suffered losses and retreated. It led the offensive in the areas of Lypovo and Trypillya, without success.
 
In the Avdiivka, Kurakhiv, Novopavliv and Zaporizhzhia directions there is a decrease in the intensity of hostilities. russian enemy is trying to gain a foothold on the achieved frontiers, shelling the positions of the Defense Forces. russian enemy inflicted air strikes on civilian infrastructure in the areas of the settlements of Avdiivka, Novoselivka Druha, Novomykhailivka and Mykilske.
 
russian enemy did not conduct active hostilities in the South Buh area. Focuses its main efforts on maintaining occupied frontiers, conducting reconnaissance and engineering activities of positions. It fired at the positions of the Defense Forces with artillery and jet artillery.
 
In the Bessarabian direction in the transnistrian region of the Republic of Moldova significant movements of personnel and equipment are not recorded.
 
As a result of losses during hostilities, russian enemy was forced to withdraw from storage T-62 tanks to recruit reserve battalion tactical groups that are being formed to be sent to Ukraine. In addition, equipment that was damaged and restored at repair and renovation plants is used to replenish the loss of weapons and military equipment.
 
Over the past 24hrs, eleven russian enemy attacks have been repulsed in the Donetsk and Luhansk directions, six tanks, ten units of armoured combat vehicles and six units of enemy vehicles have been destroyed. Air defence units shot down one Orlan-10 UAV and an enemy Su-25 aircraft in these areas.
Air and anti-aircraft missile units of the Air Force destroyed four enemy cruise missiles.
 
We believe in the Armed Forces of Ukraine!
 
Together to victory!
 
Glory to Ukraine!