НОВИНИ

НОВИНИ З ФРОНТУ: обстановка на сьогодні, – 23 квітня 2022

59 доба війни росії проти України

Центр WEBSITE: https://mediarnbo.org

Центр TELEGRAM: https://t.me/mediarnbo

Центр FACEBOOK: https://www.facebook.com/mediarnbo

Центр – YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCJNNRButA6p0EU-T2GjoHAQ/videos

Розпочалася п’ятдесят дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
 
Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.
Противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом.
 
Найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Підрозділи окупантів здійснюють перегрупування.
 
Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. З метою уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник задіяв БПЛА з району населеного пункту Глушково.
 
Зберігається загроза завдання ракетно-авіаційних ударів із зазначених напрямків. Крім того, не виключається здійснення противником провокацій на українсько-російському кордоні із звинуваченням у них представників Сил оборони України.
 
На Таврійському та Південнобузькому напрямках діє угруповання військ противника, що складається з окремих підрозділів 8-ї і 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ. Ворог основні зусилля зосереджує на покращенні свого тактичного положення та утриманні займаних рубежів.
 
З метою створення сприятливих умов для просування у напрямку міста Миколаїв противник проводить обстріли позицій Збройних Сил України. Для нарощування системи протиповітряної оборони у районі міста Скадовськ ворог розгорнув батарею С-300ВМ.
 
На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати його із ствольної та реактивної артилерії.
 
Окремі підрозділи 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть наступальні та штурмові дії південніше Ізюма. Противник проводить повітряну розвідку позицій і заходи щодо організації вогневої підтримки наступу та організації логістичного забезпечення угруповання.
 
За наявною інформацією, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та гвалтуванні цивільного населення в українському місті Буча, діють в районі населеного пункту Ізюм і вже зазнали втрат.
 
На Донецькому напрямку ворог проводить наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення. Противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку, здійснює інтенсивний вогневий вплив на наші війська з метою їх витіснення та створення умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки.
 
На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу “Азовсталь” та завдавати авіаційних ударів по місту, зокрема й із застосуванням літаків дальньої авіації. З метою розмінування припортової інфраструктури Маріуполя до окупованого міста прибув інженерний підрозділ.
 
На Запорізькому напрямку, на посилення свого угруповання, противник перемістив батальйонну тактичну групу зі складу 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.
 
В рамках формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу приватної військової кампанії “Вагнер” чисельністю до 200 осіб. Передова група підрозділу перекинута у район Новобахмутівки для рекогносцирування місцевості та уточнення порядку взаємодії. Інформація наразі уточнюється.
 
На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області. Зазнає значних втрат у техніці.
 
В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.
Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено дев’ять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та тринадцять одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, три артилерійські системи.
 
Разом переможемо!
 
Слава Україні!
 
 
Відео (речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун):
 

ENGLISH VERSION:

The operational update regarding the #russian_invasion on 06.00 on April 23, 2022.
 
Video (Spokesman for the General Staff of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Shtupun) – https://youtu.be/eHGqCqaixOo
 
The fifty-ninth day of the heroic resistance of the Ukrainian people to a russian military invasion continues. A russian federation continues its full-scale armed aggression against Ukraine.
 
russian enemy is conducting offensive operations in the Eastern Operational Zone in order to defeat the Joint Forces, establish full control over the territory of Donetsk and Luhansk oblasts, and secure a land route between these territories and the occupied Crimea.
 
The greatest activity of russian enemy is observed in Slobozhansky and Donetsk directions. Units of russian occupiers are regrouping.
 
russian enemy continues to launch missile and bomb strikes on military and civilian infrastructure.
 
In the Volyn, Polissya and Siversky directions, certain units of the Armed Forces of the republic of belarus perform tasks to strengthen the Ukrainian-belarusian border in the Brest and Gomel regions. In order to clarify the position of our troops in the Sumy direction, the enemy used UAVs from the area of ​​the settlement of Glushkovo.
 
The threat of missile and air strikes from these areas remains. In addition, it is possible that the enemy will provoke on the Ukrainian-Russian border, accusing them of representatives of the Defence Forces of Ukraine.
 
In the Tavriya and Pivdennobuzhsky directions there is a group of russian enemy troops, consisting of independent units of the 8th and 49th Combined Arms Armies, the 22nd Army Corps, the coastal troops of the Black Sea Fleet of the Southern Military District and Airborne troops. russian enemy focuses its main efforts on improving its tactical position and maintaining the occupied frontiers.
 
In order to create favourable conditions for advancing in the direction of the city of Mykolayiv, russian enemy is shelling the positions of the Armed Forces of Ukraine. To increase the air defense system near the city of Skadovsk, russian enemy deployed a S-300VM battery.
 
In the Slobozhansky direction, a group of russian enemy troops continues to partially block Kharkiv and fire at it from barrel and rocket artillery.
 
Independent units of the 1st Tank and 20th Combined Arms Armies of the Western Military District, the 35th Combined Arms Army and the 68th Army Corps of the Eastern Military District and Airborne Forces are conducting offensive and assault operations south of Izyum. russian enemy conducts air reconnaissance of positions and measures to organize fire support for the offensive and the organization of logistical support of the group.
 
According to available information, units of the 64th Independent Motorized Rifle Brigade, which took an active part in the mass killings, torture and rape of civilians in the Ukrainian city of Bucha, are operating in the area of ​​Izyum and have already suffered casualties.
 
In the Donetsk direction, russian enemy is conducting offensive operations along the entire line of contact. russian enemy is concentrating its main efforts on the offensive in the Siverodonetsk direction, exerting intense fire on our troops in order to displace them and create conditions for the development of the offensive on Slovyansk. The offensive in the direction of Novotoshkivsky and assault operations in the areas of Rubizhne, Popasna and Marinka continue.
 
In the Mariupol direction, russian enemy continues to blockade our units in the area of ​​the Azovstal plant and launch air strikes on the city, including with the use of long-range aircraft. In order to demine the port infrastructure of Mariupol, an engineering russian unit arrived in the occupied city.
 
In the Zaporizhzhia direction, to strengthen its group, russian enemy moved a battalion tactical group from the 19th Motorized Rifle Division of the 58th Combined Arms Army of the Southern Military District.
 
As part of the formation of additional reserves, the training of a unit of the russian private military campaign “Wagner” numbering up to 200 people was completed. The advanced group of the unit was transferred to the Novobakhmutivka district to reconnoitre the area and clarify the order of interaction. The information is currently being clarified.
In the South Buh direction, russian enemy is trying to improve its tactical position and gain a foothold on the administrative borders of the Kherson region. Suffers significant losses in technics.
 
In the Black Sea and Azov operational zones, russian enemy naval groups in the Black and Azov Seas continue to carry out tasks to isolate the combat area and conduct reconnaissance.
 
In the Donetsk and Luhansk Oblasts alone, eight russian enemy attacks have been repulsed in the past 24 hours, nine tanks, eighteen armored units and thirteen vehicles, a tanker and three artillery systems have been destroyed.
About the general losses of russian enemy – it will be in our separate report.
 
We believe in the Armed Forces of Ukraine!
 
Let’s win together!
 
Glory to Ukraine!