НОВИНИ

НОВИНИ З ФРОНТУ: обстановка на сьогодні, – 11 квітня 2022

47 доба війни росії проти України

Центр WEBSITE: https://mediarnbo.org

Центр TELEGRAM: https://t.me/mediarnbo

Центр FACEBOOK: https://www.facebook.com/mediarnbo

Центр – YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCJNNRButA6p0EU-T2GjoHAQ/videos

Розпочалася сорок сьома доба героїчного спротиву українського народу російському воєнному вторгненню.
 
Російська федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти України.
 
Російський ворог продовжує створювати наступальну групу військ для дій на Слобожанському напрямку. Ймовірно, найближчими днями російські окупанти спробують відновити наступ.
 
Крім того, російський ворог продовжує тренувати та відправляти особовий склад, зброю та техніку для участі у бойових діях в Україні.
 
У пункті постійної дислокації 60-ї незалежної моторизованої піхотної бригади (постійний пункт дислокації – Монастирище, Приморський край) 5-ї комбінованої армії Східних військових строга Сухопутних військ ЗС РФ.
 
Ймовірно, що ця зброя буде перенесена на тимчасово окуповану територію Донецької області. Також для відновлення втрат батальйонної тактичної групи з 36-ї незалежної моторизованої піхотної бригади (Борзя Забайкальська область) 29-ї загальновійськової армії Східного військового округу набирають новобранців з бригада. Ворог відчуває особливу проблему при наборі водіїв та механіка-водіїв. Відправлення обраного особового складу з пункту постійної дислокації заплановано на другу половину квітня поточного року.
Не исключено, що збройні сили російської федерації здійснюватимуть провокаційні дії в Придністровському регіоні Республіки Молдова з метою звинуватити Україну в агресії проти сусідньої держави.
 
Ймовірно, що російський ворог, щоб зірвати постачання товарів до місць бойових дій, продовжить наносити удари по об’єктам транспортної інфраструктури України з метою їх знищення або знешкодження.
Деякі підрозділи Збройних Сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення захисту українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.
 
На Слобожанському напрямку окремі дивізії зі складу 6-та комбінована армія та берегові війська Північного флоту продовжують частково блокаду міста Харків, а в деяких районах міста тривають артилерійські обстріли.
Російським ворогом триває повітряна розвідка району на Ізюмському напрямку з метою визначення позицій Збройних Сил України. Для цього ворог використовує БПЛА “Орлан-10”.
 
За допомогою двох батальйонних тактичних груп російський ворог намагався розпочати наступ у напрямках населених пунктів Довеньке та Дмитрівка, що не вдалося, і російський ворог відступив на свої колишні позиції.
На Донецькому напрямку російський ворог продовжує зосереджуватися на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижне та Новобахмутівка, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.
 
Російський ворог намагався штурмувати район Золоте, але безуспішно.
 
У місті Маріуполі за підтримки артилерії та літаків російські окупанти продовжують штурмувати райони заводу “Азовсталь” та Морського порту.
 
За допомогою незалежних підрозділів російський ворог здійснив артилерійський обстріл позицій наших військ в районах населених пунктів Високопілля, Трудолюбівка та Мар’янське.
 
За минулу добу захисники України відбили чотири атаки ворога в Донецькій та Луганській областях, знищили п’ять танків, вісім броньованих одиниць, шість машин та вісім артилерійських систем противника.
 
Віримо в Збройні Сили України!
 
Переможемо разом!
 
Слава Україні!
 
 

ENGLISH VERSION | АНГЛІЙСЬКА ВЕРСІЯ

The operational update regarding the #russian_invasion on 06.00 on April 11, 2022.
 
 
The forty-seventh day of the heroic resistance of the Ukrainian people to a russian military invasion began. A russian federation continues its full-scale armed aggression against Ukraine.
 
A russian enemy continues to create an offensive group of troops to act in the Slobozhansky direction. Probably in the coming days, a russian occupiers will try to resume the offensive.
In addition, a russian enemy continues to train and send personnel, weapons and equipment to participate in hostilities in Ukraine.
 
Weapons and military equipment are being prepared at the permanent deployment point of the 60th independent motorized infantry brigade (permanent dislocation point – Monastyryshche, Primorsky Kray) of the 5th Combined Arms Army of Eastern Military District of the of Ground Forces of the Armed Forces of russian federation. It is likely that these weapons will be moved to the temporarily occupied territory of Donetsk oblast. Also, in order to recover the losses of the battalion tactical group from the 36th independent motorized infantry brigade (Borzya, Transbaikalia region) of the 29th All-Military Army of the Eastern Military District, recruits are being recruited from the brigade. The enemy feels a special problem when recruiting drivers and mechanics-drivers. Departure of the selected personnel from the point of permanent deployment is scheduled for the second half of April this year.
 
It is possible that the armed forces of the russian federation will carry out provocative actions in the Transnistrian region of the Republic of Moldova in order to accuse Ukraine of aggression against a neighboring state.
It is likely that a russian enemy, in order to disrupt the supply of goods to the places of hostilities, will continue to strike at transport infrastructure facilities in Ukraine in order to destroy or disable them.
Certain units of the Armed Forces of the republic of belarus continue to perform tasks to strengthen the protection of the Ukrainian-belarusian border in Brest and Gomel regions.
 
In the Slobozhansky direction separate divisions from a warehouse the 6th Combined Arms Army and Coastal Troops of the Northern Fleet continue to partially blockade the city of Kharkiv, and artillery shelling continues in some areas of the city. Aerial reconnaissance of the area is underway by russian enemy in the Izium direction in order to identify the positions of the Armed Forces of Ukraine. To do this, the enemy uses the UAV “Orlan-10”.
 
With the help of two battalion tactical groups, the russian enemy tried to launch an offensive in the directions of the settlements of Dovhenke and Dmytrivka, that was unsuccessful, and russian enemy retreated to its former positions.
In the Donetsk direction, a russian enemy continues to focus on taking control of the settlements of Popasna, Rubizhne, Nyzhne and Novobahmutivka, as well as establishing full control over the city of Mariupol.
 
The russian enemy tried to storm the area of ​​Zolote, but was unsuccessful.
 
In the city of Mariupol, with the support of artillery and aircraft, the russian occupiers continue to storm the areas of the Azovstal plant and the Seaport.
 
With the help of independent units, a russian enemy carried out artillery shelling of the positions of our troops in the areas of the settlements of Vysokopillya, Trudolyubivka and Maryanske.
 
Over the past 24 hours, the defenders of Ukraine have repulsed four enemy attacks in the Donetsk and Luhansk oblasts, destroyed five tanks, eight armored units, six vehicles and eight enemy artillery systems.
 
We believe in the Armed Forces of Ukraine! Let’s win together! Glory to Ukraine!