НОВИНИ

НОВИНИ З ФРОНТУ: обстановка на сьогодні, – 07 квітня 2022

43 доба війни росії проти України

Центр WEBSITE: https://mediarnbo.org

Центр TELEGRAM: https://t.me/mediarnbo

Центр FACEBOOK: https://www.facebook.com/mediarnbo

Центр – YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCJNNRButA6p0EU-T2GjoHAQ/videos

Розпочалася сорок третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
 
Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.
 
Ворог продовжує активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках.
На Слобожанському напрямку противник і надалі блокує місто Харків та здійснює артилерійські обстріли.
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли населеного пункту Попасна. Мета – завдання вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України та відновлення наступу на Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку. Також окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону підрозділів наших військ в районі населеного пункту Новотошківське.
 
На Південнобузькому напрямку ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, вживає заходів з відновлення боєздатності своїх підрозділів. Продовжує проводити жорсткі фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.
 
Частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках на території низки областей російської федерації, що межують з Україною. Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення.
 
Командування збройних сил російської федерації продовжує пошуки можливостей розв’язання проблемного питання поповнення людськими ресурсами своїх підрозділів. Російські військові комісаріати активізували роботу з військовозобов’язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року та мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів. Офіційною причиною виклику до військкоматів є проведення зборів з підготовки за зазначеними військовими спеціальностями терміном на 3 місяці. Також, на території так званої придністровсько-молдавської республіки проводиться відповідна агітаційна робота з населенням, що має російське громадянство.
 
Окупанти продовжують проводити насильницькі дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Здійснюють примусове вивезення населення міста Маріуполя в тимчасово окуповані райони Донецької області.
 
Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено три повітряні цілі: крилату ракету, БПЛА та бойовий літак. Авіація Повітряних Сил продовжувала нанесення ракетно-бомбових ударів по військах окупантів.
 
Про загальні втрати ворога ми повідомимо у окремому зведенні дещо пізніше.
 
Віримо у Збройні Сили України!
 
Разом переможемо!
 
Слава Україні!
 

The operational update regarding the #russian_invasion on 06.00 on April 7, 2022.

 
 
The forty-third day of the heroic resistance of the Ukrainian people to a russian military invasion continues.
The russian federation continues to conduct full-scale armed aggression against Ukraine. The main efforts of the occupiers are focused on preparations for the offensive operation in eastern Ukraine, which aims to establish full control over the territory of Donetsk and Luhansk oblasts.
 
The russian enemy continues to be active in the Slobozhansky, Donetsk, Pivdennobuzsky and Tavriya directions.
In the Slobozhansky direction, the russian enemy continued to blockade the city of Kharkiv and carry out artillery shelling.
 
In the Donetsk and Tavriya directions the russian enemy continues artillery shelling of the settlement of Popasna. The goal is to set fire to units of the Armed Forces of Ukraine and resume the offensive on Rubizhne, Nyzhne and Novobakhmutivka. The russian occupiers also tried unsuccessfully to break through the defences of our troops in the area of ​​the settlement of Novotoshkivske.
 
In the South Buh direction, the russian enemy is defending previously occupied borders, taking measures to restore the combat capability of its units. Continues to carry out strict filtration measures in the temporarily occupied territories of the Kherson region.
 
Some of the withdrawn russian units are located in tent camps in a number of regions of the russian federation bordering Ukraine. The russian servicemen refuse to take part in further hostilities on the territory of Ukraine. The moral and psychological condition of these personnel is low and tends to deteriorate.
 
The Command of the Armed Forces of the russian federation continues to look for ways to solve the problem of replenishing its units with human resources. russia’s military commissariats have stepped up work with conscripts who have been discharged from military service since 2012 and have military specialities of driver, mechanic-driver, scout, and junior commanders. The official reason for the call to the military registration and enlistment offices is to hold a training meeting on the specified military specialities for a period of 3 months. Also, on the territory of the so-called transnistrian-moldavian republic, appropriate propaganda work is being carried out with the population who has russian citizenship.
 
The russian occupiers continue to use violence against civilians in the temporarily occupied territories. The population of Mariupol is being forcibly deported to the temporarily occupied districts of the Donetsk oblast.
 
The Air Force of the Armed Forces of Ukraine has hit three air targets in the previous day: a cruise missile, a UAV and a fighter jet. The Air Force continued to launch missile and bomb strikes on the occupying forces.
 
We will report on the total losses of the russian enemy in a separate report later.
 
We believe in the Armed Forces of Ukraine!
 
Let’s win together!
 
Glory to Ukraine!