НОВИНИ

НОВИНИ З ФРОНТУ: обстановка на сьогодні, – 21 березня 2022

26 доба війни росії проти України

Центр WEBSITE: https://mediarnbo.org

Центр TELEGRAM: https://t.me/mediarnbo

Центр FACEBOOK: https://www.facebook.com/mediarnbo

Центр – YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCJNNRButA6p0EU-T2GjoHAQ/videos

Оперативна інформація станом на 24.00 20.03.2022 щодо російського вторгнення.
 
Триває двадцять п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Противник продовжує ведення масштабної збройної агресії проти України. Завдання окупантів щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково ворогу вдалося досягти мети у Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей.
 
У зв’язку з відсутністю суттєвих успіхів в ході наземної операції, продовжується активне розповсюдження дезінформації та пропаганди серед населення російської федерації – готується підґрунтя для виправдання продовження термінів війни та створення хибної уяви щодо ефективності міжнародних санкцій.
Ворог протягом доби завдавав ракетно-бомбових ударів, активно застосовував засоби повітряного нападу. Слід зазначити, що окупанти зосереджували удари на важливих об’єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах населених пунктів, з метою залякування цивільного населення та зниження економічного потенціалу України.
 
На Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами російської федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил республіки білорусь у військову операцію проти України.
 
На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Закріплюється на захоплених рубежах та проводить підготовку до наступу на Київ. За рахунок активних дій підрозділів Збройних Сил України окупанти на окремих напрямках блоковані.
 
На Сіверському напрямку противник продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. Але неспроможний організувати якісне логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.
 
На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, намагається здійснити приховану підготовку до поновлення наступу.
 
На Донецькому та Луганському напрямках завдяки вмілим та майстерним діям Українських воїнів було успішно відбито сім атак ворога, знищено 12 танків, 9 БМП, 3 автомобіля, близько 170 осіб живої сили. Підрозділи ППО збили 1 ворожий Су-34 та 1 вертоліт окупантів (втрати уточнюються).
 
Противник продовжує нанесення авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя, зокрема, металургійному комбінату “Азовтсаль”. Веде штурмові дії на західних та східних околицях, у напрямку центральної частини міста. Успіху не має. Зазнає втрат.
 
На Таврійському напрямку суттєвих змін не відзначено. З метою запобігання мітингам в окупованих населених пунктах переміщено підрозділи росгвардії, які намагаються проводити каральні заходи проти мирного населення на території Херсонської та Запорізької областей.
 
Очікується продовження проведення окупантами заходів спрямованих на встановлення окупаційної влади на тимчасово підконтрольних територіях та боротьби з осередками національного спротиву.
 
На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки.
 
Українські захисники та захисниці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора, завдаючи йому значних втрат.
 
Зберігаємо спокій ! Разом переможемо!
 
Слава Україні!
 
Відео ілюструє очікування російських окупантів та гірку для них реальність.
 
https://www.youtube.com/watch?v=v7KlpJ6LudE
 

Operational information at 24.00 on 20.03.2022 of the russian invasion

The twenty-fifth day of the heroic resistance of the Ukrainian people to the russian military invasion continues.
 
The enemy continues to conduct large-scale armed aggression against Ukraine. The occupiers’ tasks of defeating groups of the Armed Forces of Ukraine, reaching the administrative borders of Donetsk and Luhansk oblasts, encircling Kyiv, and establishing control over the left-bank part of Ukraine have not been fulfilled. The enemy partially managed to reach the goal in the Donetsk operational area and keep the land corridor in the southern part of Kherson, Zaporizhia and Donetsk regions.
 
Due to the lack of significant progress in the ground operation, disinformation and propaganda continue to be actively disseminated among the population of the russian federation – a basis is being prepared to justify prolonging the war and creating a misconception about the effectiveness of international sanctions.
 
During the day, the enemy fired missiles and bombs, and actively used air strikes. It should be noted that the occupiers focused their attacks on important civilian infrastructure and residential areas of settlements, in order to intimidate the civilian population and reduce the economic potential of Ukraine.
 
In the Volyn direction, there is a high probability of provocations by the special services of the russian rederation at belarusian facilities in order to involve the armed forces of the republic of belarus in a military operation against Ukraine.
 
The enemy did not carry out active offensive operations in the Polissya direction. It is fixed on the captured frontiers and prepares for the attack on Kyiv. Due to the active actions of units of the Armed Forces of Ukraine, the occupiers were blocked in some areas.
 
In the northern direction, the enemy continues to regroup and concentrate forces and means to resume offensive operations. But he is unable to organize high-quality logistical support of divisions and engineering equipment of the occupied positions.
 
In the Slobozhansky direction, the enemy did not conduct active offensive operations, trying to make covert preparations for the resumption of the offensive.
 
In the Donetsk and Luhansk directions, thanks to the skillful and professional actions of Ukrainian soldiers, seven enemy attacks were successfully repulsed, 12 tanks, 9 infantry fighting vehicles, 3 cars, and about 170 manpower were destroyed. Air defence units shot down 1 enemy Su-34 and 1 occupier helicopter (losses are being clarified).
 
The enemy continues to carry out air strikes on Mariupol’s civil infrastructure facilities, in particular, the Azovtsal metallurgical plant. Conducts assault operations on the western and eastern outskirts, in the direction of the central part of the city. It is not successful. Suffers losses.
 
No significant changes have been noted in the Tavriya direction. In order to prevent rallies in the occupied settlements, rosguard units were relocated, which are trying to carry out punitive measures against civilians in the Kherson and Zaporizhia regions.
 
It is expected that the occupiers will continue to take measures aimed at establishing the occupying power in the temporarily controlled territories and combating the centres of national resistance.
In the South Bug direction, the enemy is demoralized, there are many cases of abandoning defensive positions, weapons and equipment.
 
Ukrainian defenders continue to courageously and heroically restrain the aggressor’s invasion, inflicting significant losses on him.
 
Keep calm! Let’s win together!
 
Glory to Ukraine!
 
Videos illustrate the expectations of the Russian occupiers and the bitter reality for them.

#stoprussia