НОВИНИ

НОВИНИ З ФРОНТУ: обстановка на сьогодні, – 09 березня 2022

14 день війни росії проти України

Оперативна інформація станом на 06.00 09.03.2022 щодо #російського_вторгнення

Розпочато чотирнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах визначених операційних зон.

На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі.

На Південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об’єктів критичної інфраструктури.
На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Повітряні Сили ЗС України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів інфраструктури України та угруповань військ.

За наявною інформацією, у зв’язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей; активізував діяльність щодо набору добровольців для війни на території України.
Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників.

Окупантами не виключається можливість залучення до війні з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 чоловік, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні.

У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали направлені на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави.

У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об’єктів. Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу. Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв’язку.

В Херсонській області виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку на місто Миколаїв.

За наявною інформацією серед особового складу окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живої силі та техніці.

Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив.

Віримо в наші Збройні Сили!
Разом переможемо! Слава Україні!
Відео | Video

Operational information on 06.00, 09.03.2022 regarding the #russian_invasion (ENGLISH below)

The fourteenth day of the heroic resistance of the Ukrainian people against the Russian military invasion has begun.
The Defense Forces Group continues to conduct a defense operation within the defined operational zones.
In the northern and north-western directions, hostilities continue in the Polissya and Volyn operational districts, as well as along the state border of Ukraine and in the settlements of Nizhyn, Ivanytsia, Trostyanets, and the defense of the city of Chernihiv continues.
The grouping of forces and means of defense of the city of Kyiv repulses the enemy’s offensive, inflicts fire damage on its offensive group and firmly holds certain boundaries.
In the Southern direction, operational groups of the defense forces cover the state border of Ukraine and the sea coast, protect and defend airfields and critical infrastructure.
In other areas, groups of troops are conducting a stabilization operation and performing territorial defense tasks.
The Air Force of the Armed Forces of Ukraine repels missile and bomb strikes and destroys the means of air attack of the occupiers, provides air cover for important infrastructure facilities of Ukraine and military groups.
According to available information, due to numerous casualties, the enemy continues to conduct covert mobilization under the guise of training camps in the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, Krasnodar Krai and some districts of Donetsk and Luhansk regions; intensified activities to recruit volunteers for the war in Ukraine.
In addition, there were cases of expulsion of young men of conscription age from higher educational institutions of the russian federation in order to replenish the reserve of the army of invaders.
The occupiers do not rule out the possibility of involving up to 800 servicemen of the unrecognized transnistrian-moldavian republic in the war with Ukraine, but the moral and psychological condition of these personnel remains low.
In Berdyansk, the enemy began to distribute propaganda materials aimed at discrediting the military and political leadership of our state.
In settlements of the Chernihiv region, which are temporarily occupied by Russian troops, the enemy, in violation of international humanitarian law, continues to hide weapons and military equipment among residential buildings and agricultural premises. Uses a network of medical facilities to provide medical care to wounded personnel. The occupiers are dismantling the cell towers.
In the Kherson area it is revealed that the servicemen of the Armed Forces of the russian federation disguised in civilian clothes, put forward in the direction of the city of Mykolayiv.
According to the available information, panic is spreading among the personnel of the occupying forces due to the huge losses in manpower and equipment.
Trust only proven sources, do not panic and continue the total resistance.
We believe in our Armed Forces!
Let’s win together! Glory to Ukraine!