НОВИНИ

НОВИНИ З ФРОНТУ: обстановка на сьогодні, – 08 березня 2022

13 день війни росії проти України

Оперативна інформація станом на 06:00 – 08.03.2022 щодо #російського_вторгнення

Розпочато тринадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно уповільнився.
Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон по визначених рубежах.
На Сіверському напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова.

Сили оборони міста Києва продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони та на додатково визначених напрямках.

У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва.

На інших напрямках триває стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони у визначеній операційній зоні.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює успішне відбиття ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття критичних об’єктів України та угруповань військ.

Окупанти деморалізовані та все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів.

Так у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, на територіях, що тимчасово зайняті російськими окупантами, широко фіксуються факти, грабежі, насильницьких дії щодо місцевих мешканців, захоплення цивільних помешкань, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій в густонаселених районах та об’єктах цивільної інфраструктури.

На територіях Херсонської та Миколаївської областей, що тимчасово зайняті ворогом, після 24 лютого 2022 року, для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби. За наявною інформацією створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями, щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням.
Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом Збройних Сил України. Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву.

Боротьба триває!

Разом переможемо!

Слава Україні!

***

?? Operational information on 06:00 – 08.03.2022 regarding the #russian_invasion

The thirteenth day of the heroic resistance of the Ukrainian people against the Russian military invasion has begun.
The enemy continues the offensive, but the pace of advance of his troops has slowed significantly.

The Defence Forces continues to conduct a defence operation within the Southern, Eastern and Northern Operational Zones along defined boundaries.

The heroic defence of the city of Chernihiv continues in the Siversky direction.

The Kyiv City Defence Forces continue to defend the capital along the outer border of the defence and in additionally defined areas.

In the Southern operational zone the defensive operation along the state border is carried out and the sea coast is covered, defensive fights in suburbs of Mykolayiv are conducted.

In other areas, the stabilization operation is underway and territorial defence tasks are being carried out in the designated operational zone.

The Air Force of the Armed Forces of Ukraine successfully repulses missile and air strikes and means of air attack of the enemy, air cover of critical objects of Ukraine and groups of troops.

The occupiers are demoralized and increasingly looting and violating the rules of international humanitarian law on military conflict.

Thus, in Kharkiv, Sumy, Chernihiv and Kyiv oblasts, in the territories temporarily occupied by the russian occupiers, there are the facts of robberies, violence against local residents, seizure of civilian housing, use of agricultural hangars for parking military equipment, and firing positions in the area are widely recorded and civil infrastructure facilities.
In the territories of Kherson and Mykolayiv regions, which are temporarily occupied by the enemy, after February 24, 2022, the occupiers use units of psychological operation units to influence the local population. According to the available information, up to 10 tactical groups of psychological operations with the tasks related to conducting propaganda work with the local population have been created.

The occupiers are intimidating the population of the northern part of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea with the offensive of the Armed Forces of Ukraine. In addition, the Federal Security Service of the RF is setting up task forces there to work with the population, in particular to identify resistance.

The struggle continues! Let’s win together! Glory to Ukraine!